Przyjazne dla środowiska procesy związane z produkcją plomb zabezpieczających Unisto

Zrównoważona ekologicznie produkcja przemysłowa

Jako międzynarodowy producent plomb zabezpieczających firma Unisto czuje się odpowiedzialna za wdrażanie praktyk przyjaznych dla środowiska – dążymy do zmniejszenia wpływu realizowanych procesów na środowisko.

Dlatego od lat opracowujemy i doskonalimy ekologiczne praktyki na wszystkich etapach naszego łańcucha wartości, od dostawców oczekując na przykład certyfikowanych surowców i opakowań spełniających surowe dyrektywy.

Skuteczne wykorzystanie zasobów stanowi podstawę naszego zaangażowania w kwestię odpowiedzialności za środowisko. Pragniemy podzielić się z Państwem wybranymi osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska związanymi bezpośrednio z produkcją plomb zabezpieczających: 

Odzyskiwanie energii

Energia odzyskiwana z zakładów produkcyjnych pokrywa 70% potrzeb własnych firmy w zakresie ogrzewania. Rocznie oszczędzamy ok. 34 000 litrów oleju opałowego, zmniejszając tym samym emisje CO2. 

Materiały do produkcji naszych plomb zabezpieczających

Stosujemy i przetwarzamy wyłącznie nieszkodliwe materiały, a ich nieszkodliwość i nietoksyczność potwierdzają na piśmie nasi dostawcy. Wszelkie certyfikaty są zawsze dostępne dla naszych klientów. 

Odpady produkcyjne i recykling

Minimalizujemy ilość wszelkich odpadów. W miarę możliwości poddajemy je recyklingowi zewnętrznie lub w ramach naszego zakładu. Odpady nadające się do ponownego użycia poddajemy recyklingowi i dalszemu przetwarzaniu.

Maszyny i urządzenia produkcyjne

Oszczędność energii stanowi dla nas ważny cel, dlatego zapewniamy ograniczenie jej zużycia do minimum oraz zgodność z najnowszymi normami emisji. 

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

ISO 14001 to uznana międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Wymaga ona od firmy uwzględnienia wszelkich kwestii środowiskowych kluczowych dla jej działalności, jak np. zanieczyszczenie powietrza, kwestie związane z wodą i ściekami, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie gleby, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja do nich oraz wykorzystywanie i wydajność zasobów. Unisto dysponuje certyfikatem ISO 14001:2015 i dokłada wszelkich starań, aby doskonalić procesy w zakresie ochrony środowiska. 

  • Myślimy i działamy ze świadomością ekologiczną, co pozwala nam oferować przyjazne dla środowiska usługi rynkowe
  • Minimalizujemy ilość wszelkich odpadów i w miarę możliwości poddajemy je recyklingowi zewnętrznie lub w ramach naszego zakładu
  • Zachęcamy naszych dostawców do lepszych wyników w zakresie oddziaływania na środowisko, wymagając od nich świadectw potwierdzających właściwości dostarczanych materiałów 

Rozporządzenie REACH

Nasze plomby zabezpieczające produkujemy zgodnie z rozporządzeniem REACH dotyczącym substancji chemicznych.

REACH stanowi skrót od Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals czyli rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie to określa procedury zapewniające bezpieczne stosowanie i dystrybucję substancji chemicznych i zawierających je produktów. Potwierdzamy, że wszystkie surowce stosowane do produkcji naszych plomb zabezpieczających są zgodne z rozporządzeniem REACH i że żaden z użytych materiałów nie jest substancją wzbudzającą szczególnie duże obawy w rozumieniu art. 33 i 57 rozporządzenia 1907/2006/WE (lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy określona przez agencję ECHA).  

Zaangażowanie Unisto w ochronę środowiska

Z entuzjazmem ulepszamy nasze produkty i procesy, co skłania nas do nieprzerwanego poszukiwania nowych rozwiązań w celu ochrony środowiska – jest to możliwe dzięki wydajnej produkcji.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i z tego, że możemy zapewnić Państwu plomby zabezpieczające najwyższej jakości produkowane z dbałością o środowisko.